Olika typer av intelligens

Intelligens är ett begrepp som för de flesta människor handlar om ett kvickt och vaket sinne och i regel ger det positiva associationer. Att kalla en människa intelligent är någonting bra och uppfattas som en komplimang eller en trevlig observation. Detta kan man också se i dess motsats, ointelligent, som alltid används i negativ bemärkelse.

Riktigt vad intelligens innebär har diskuterats i alla tider men över lag brukar man definiera det som en förmåga att lära sig och absorbera information men också att kunna applicera det man lärt sig på olika situationer och sammanhang. Om man pluggar är det till exempel intelligent att leta reda på de mest förmånliga platserna att skaffa sin kurslitteratur på, och efter att ha jämfört alternativen kan man hitta det som bäst passar både kursen och den egna plånboken.

Inte bara en typ

Trots att det finns en myriad av olika intelligenstest, som till exempel på föreningen Mensas så är inte alla forskare överens om exakt hur man skall kunna mäta en människas nivå. Man vet bland annat att en människa som har en viss bakgrund inte alltid klarar av samma test som en person med en annan. Det kan bero på saker som utbildning, familj, intressen, erfarenheter och miljö och det är därför mycket svårt att tala om en enda metod applicerbar på en enda mätskala.

Man talar också ofta om olika typer av intelligens då man kan vara intelligent på ett flertal olika vis. Medan vissa människor är extremt duktiga på att räkna eller att se mönster så behöver det inte nödvändigtvis innebär att de är bra på mänskliga relationer eller att de är duktiga på att tackla flera uppgifter på en gång. På liknande vis kan en person ha stora svårigheter att tänka akademiskt samtidigt som de är fantastiskt bra på att hantera svåra situationer eller att identifiera olika personlighetstyper.

Inom psykologin finns det ett antal kategorier av intelligens som man hänvisar till. En person kan till exempel vara emotionellt eller själsligt intelligent och på 80-talet utarbetade Harvardprofessorn Howard Gardner sju sorters intelligens: kroppslig, visuell, språklig, social, logisk, existentiell och musikalisk. Idag har man lagt på några extra kategorier så att det blivit nio, men tanken är dock densamma: att olika människor har olika begåvningar. Enligt Gardner så handlar intelligens till en stor del om problemlösning och det är just därför som det är så viktigt att kunna använda sina lärdom över olika gränser.

Att vara intellektuellt intelligent är en stor fördel när det kommer till jobb och studier men det är också mycket viktigt att kunna förstå människors känslor och beteenden. Det är något som alla kan jobba på, och det finns inget intelligenstest i världen som kan avgöra om en person är snäll eller inte.