Räcker högt IQ för att bli en bra ledare?

Har du fått höga poäng på ett IQ-test och är övertygad om att det gör dig till en bra ledare? Då är det bra att veta att även om ett högt resultat visar på en hög intelligens så finns det också andra egenskaper som är viktiga hos en bra chef. Som tur är går det att utveckla dessa egenskaper på olika sätt. Här kan du läsa om hur.

Gå en ledarskapsutbildning

Tyvärr kan det vara så att människor med hög IQ lutar sig mot sin intelligens och tror att de inte behöver något annat för att bli bra ledare. Är fallet så för dig? Då bör du tänka om. En ledare behöver nämligen en rad färdigheter för att kunna bli en bra sådan. Det är dock svårt att lära sig alla dessa på egen hand. Då kan en bra ledarskapsutbildning vara ett perfekt verktyg. Mgruppen.se anordnar riktigt bra ledarskapsutbildningar som fokuserar på olika områden inom chefsjobbet. Du får bland annat lära dig hur du tar dig an uppgiften som ny chef, men också hur du är en bra chef i produktionen. Med en ledarskapsutbildning i ryggsäcken blir du garanterat en mycket bättre chef. Naturligtvis kommer också ditt höga IQ att vara en hjälp i arbetet, men det är viktigt att veta att det inte är allt.

Hur är en bra chef?

Hur är då en bra chef och varför räcker det inte med att vara riktigt smart? Jo, man brukar tala om två typer av intelligens, nämligen IQ och EQ. IQ är den typen av intelligens som hjälper dig att lösa uppgifter, medan EQ handlar mer om hur du bemöter människor. En bra chef bör kunna se andra människor, sätta sig i deras skor och stödja och uppmuntra när det behövs. Här är några tecken på att du har högt EQ som du kan läsa om.

Om du naturligt inte besitter högt EQ är en ledarskapsutbildning till mycket god hjälp. Där får du nämligen verktyg som hjälper dig bemöta människor i olika situationer.

Se utbildningen som en investering

Kanske suckar du och tänker att du inte har tid att gå någon utbildning. Då ska du tänka om. Det är nämligen viktigt att du ser utbildningen som en investering. Genom att utveckla ditt ledarskap kan du arbeta effektivare och bli en bättre ledare. De anställda som arbetar under dig får då en bättre arbetsplats att gå till, något som brukar göra att produktiviteten ökar.

Det är även viktigt att veta att arbetsplatser med dåliga chefer ofta har problem med långa och många sjukskrivningar. Det är också vanligt med problem med mobbning. Dessa är alla faktorer som påverkar företaget ekonomiskt negativt. Genom att vara en bra chef kan du dock vända på den trenden och gå mot en hälsosammare arbetsplats där de anställda mår bra och känner sig stärkta och rättvist behandlade.

Se därför inte utbildningen som något som tar tid från dig, utan snarare något som ger dig mer tid i förlängningen.