Hitta kandidater genom IQ-test till nästa möte

Intelligens spelar stor roll i dagens digitaliserade och högteknologiska samhälle. Det bästa sättet att mäta intelligens är genom IQ-test som är speciellt utformade för detta ändamål. Även om de flesta känner till begreppet IQ, så kanske inte alla inser vilken betydelse det har för att bedöma potentiella jobbkandidater före anställning.

Vad kan ett bra IQ-test mäta? Det kan mäta en mängd faktorer om dina potentiella kandidater, däribland följande:

  • Förmågan att memorera information.
  • Förmågan att föra välutvecklade resonemang.
  • Förmågan att formulera kloka slutsatser.
  • Förmågan att analysera och organisera information.

Vikten av intelligens och andra färdigheter

Ett riktigt IQ-test är objektivt på det viset att det ger dig ett nummer som du kan jämföra med andra kandidater. Det visar hur snabbt en potentiell kandidat troligen kommer att lära sig nya uppgifter och hur bra den kommer att prestera i rollen.

Naturligtvis säger inte ett IQ-test allting om en persons lämplighet för jobbet, dock förutsäger det kandidatens intellektuella färdigheter som inlärningsförmåga, problemlösning och kritiskt tänkande. Några andra viktiga aspekter att mäta som inte ingår i IQ-test är empati, kommunikationsförmåga och social kompetens.

Alla ovanstående färdigheter behövs för att skapa en framgångsrik verksamhet. Inte minst är de viktiga vid samarbete i mötesrum och konferensrum i Stockholm där det finns många att samarbeta med. Den bästa platsen för att boka mötesrum och konferensrum är via Helio som har över 60 unika rum på olika platser i stan. Dessa rum är dessutom arkitektritade med den senaste tekniken. Genom Helios smarta filter kan du sortera rum efter olika kriterier som område, antal personer och aktiviteter. Faktum är att Helio kan ordna möten med upp till 700 personer! Inte undra på att IQ och andra färdigheter blir viktiga när dina kandidater interagerar med så många.

Läs vidare för att kika på tre saker som gör IQ-test viktiga!

3 viktiga saker med IQ-test

1. IQ-test är neutrala och objektiva – Till skillnad mot intervjuer och andra former av metoder vid rekrytering som tenderar att vara subjektiva, så har IQ-test fördelen att undvika förutfattade uppfattningar. Det råder inga delade uppfattningar om hur svar på IQ-test ska bedömas då det bara finns ett rätt eller fel svar. På så sätt är dessa test mer rättvisa och ökar sannolikheten för att rätt person får jobbet.

2. Hjälper till att spara tid och pengar – Det mycket tid och resurser att genomföra intervjuer i en rekryteringsprocess, både för intervjuarna och för kandidaterna som måste delta. IQ-test är däremot ett enkelt och billigt sätt att avgöra en kandidats lämplighet.

3. Erbjuder lättåtkomlig insikt – Resultat från IQ-test erbjuder insikt för företaget som kan hämtas snabbt och enkelt. Vid brådskande tider kan du fatta beslut omedelbart baserat på de kvantifierbara IQ-testresultaten. När du har erfarenhet kan du till och med bedöma kandidatens lämplighet baserat på IQ-testresultatet, om du inte har tid att intervjua eller göra olika former av utvärderingar.