Vad är IQ?

 

Förkortningen IQ står för intelligenskvot och kommer från det tyska ordet “Intelligenz-Quotient”. IQ är ett mått för människans intelligens och räknas ut genom att en person genomför ett IQ-test. Testerna har utförts i över 100 år men har utformats på lite olika sätt under tiden gång, dock utan några större förändringar.

Medelvärdet för människors IQ är beräknat till 100, och det vanligaste IQ-värdet är 90-110 vilket räknas som normalbegåvning. Uträkningarna säger att ca 50% av jordens befolkning har ett IQ på 90-110, och endast 2% av befolkningen har ett värde över 130 vilket räknas som mycket högt.

Skaparen av IQ

Intelligenstestet som ligger som grund för att mäta IQ-värdet togs fram av den franske psykologen Alfred Binet. Den som sedan utformade själva mätinstrumenten för att ta fram kvoten var William Stern. Han tog fram en normalisering genom att dela resultaten med barnens ålder. Idag utförs testet istället på både män och kvinnor i alla åldrar. Resultaten av testet kan aldrig vara en exakt siffra för en enskild individ, utan personens intelligens fastslås med ett konfidensintervall för testet.

Olika sätt att mäta

Det finns olika skalor för att mäta IQ. Alla har samma medelvärde (100) men använder olika standardavvikelser i normalfördelningen. De tre mest kända sätten är Wechsler, Stanford-Binet och Cattell-skalan. Wechsler är den som används mest idag och även den som ses som mest korrekt.

Språkbaserade IQ-test

Det vanligaste IQ-testet är efter Wechslers skala och kallas för WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale IV). Dessa test finns både som språkbaserade med längre frågor där olika problem och uppgifter förklaras, men även som illustrerade frågor där logiska problem ska lösas. Testerna anses vara likvärdiga, och största anledningen till att det med illustrerade figurer blivit så välanvänt är på grund av den språkliga barriären. För att få ett korrekt resultat bör man göra testet på sitt modersmål eller annat språk man talar och förstår flytande. Att översätta test likt detta och göra det till samma svårighetsgrad i olika språk är både komplicerat och dyrt. Särskilt för ett litet land som Sverige. Därför är det logiska problem i illustrativa bilder som presenteras på bland annat Mensas IQ-test i Sverige.

Fördelar med IQ-test

En stor fördel med IQ-test, till skillnad från många andra intelligenstest är att det testar hjärnans grundläggande intelligens. Det handlar alltså inte om ålder, utbildning, allmänbildning eller vart man kommer ifrån. IQ kan mätas mellan personer i helt olika åldrar och från helt olika ställen och ge ett mer rättvist svar på personernas intelligens än många andra test. Det går inte att vinna fördelar från någon annan kunskap än just den numeriska, grafiska och logiska förmågan. En äldre person med lång utbildning har alltså inga garantier för att göra bättre ifrån sig än en yngre person från sämre sociala och ekonomiska förhållanden.