Personlighetsdrag och IQ

 

Många personlighetstester visar att personer med hög IQ fungerar annorlunda än personer med låg IQ. Det är inte bara förmågan att se saker logiskt och grafiskt som skiljer sig. Personer med hög IQ har mycket gemensamt både när det gäller deras relationer, känslor och hur de väljer att leva sina liv som kanske ute alla andra gillar.

Större risk för psykiska besvär

Väldigt många forskare har under många år kommit fram till samma sak; intelligenta människor löper mycket större risk att hamna i depression och få andra psykiska besvär. Detta tros bero på att intelligenta människor har en tendens att gå runt och grubbla längre, och har lättare att se mönster och logik i vardagen som kan ha en negativ effekt på framtiden. Dock visar tester samtidigt att personer med högt IQ också har lättare att förtränga sin depression vilket gör att det inte är lika vanligt att de söker hjälp för det och fungerar ungefär som vanligt i vardagen ändå. Den underliggande känslan av hopplöshet finns fortfarande hos många högintelligenta.

Bra arbetsförmåga

Personer med högt IQ är några av de absolut mest attraktiva på arbetsmarknaden. Många arbetsplatser utför till och med IQ-test innan de rekryterar just för att få den bästa personen för jobbet. Ingen vet riktigt varför men det visar sig att högintelligenta personer presterar bättre på jobbet oavsett vilken typ av arbete de har. Allt från politiker till forskare till kassabiträden vinner på att ha ett högt IQ.

Annorlunda världsbild

Ett högt IQ kan leda till en annan syn på världen. Förmodligen hänger det ihop med att man lättare ser hur saker fungerar och har utvecklat en förmåga att läsa mellan raderna och förstå problem som inte är uttalade.