IQ-test hos Mensa

 

Mensa är en internationell förening för människor med högt IQ. Föreningen grundades i England 1946 och drivs ideellt. Grundkravet för att gå med i Mensa är ett IQ på minst 131, på skalan där medelvärdet är 100. Beräkningarna säger att det är mindre än 2% av världens befolkning som har en så hög IQ-nivå som krävs för medlemskapet.

Idag har Mensa över hundratusen medlemmar i drygt hundra olika länder. Medlemskapet är inte allt för vanligt i Sverige. Det är endast ca 6000 personer i Sverige som är medlemmar i Mensa.

Tanken bakom Mensa

Föreningen är till för att föra samman personer med hög intelligens. Föreningen står för samma saker i hela världen. De har ett väldigt enkelt och kort manifest där de bland annat säger sig vilja främja mänsklig intelligens för att gynna framtiden. De vill även uppmuntra till forskning kring intelligens, om hur den uppstod och hur den kan användas.

Medlemmarna kommunicerar, planerar och utbyter tankar genom bland annat internet, fysiska möten och egna tidsskrifter.

Hur blir man medlem?

Det finns ingen åldersgräns eller krav på kön för att bli medlem i Mensa. Som exempel är Sveriges äldsta medlem 83 år gammal, medan den yngsta endast är 6 år. Den vanligaste åldern för att gå med är mellan 20 och 30.

För att bli medlem hos Mensa måste man först göra ett IQ-test för att bevisa att man är högintelligent. En enklare version av testet finns att göra gratis online. Det ger inga exakta resultat och är inte heller ett giltligt bevis på ens IQ. Den som får ett resultat över 125 på gratistestet uppmanas att göra det riktiga testet hos Mensa då det finns god chans att klara även det.

Mensas IQ-test

Inträdesprovet i Mensa består av ett övervakat test som sedan rättas av en psykolog. Testet utförs på bestämda datum och platser runt om i landet och går att läsa mer om på deras hemsida. Testet består likt provtest som finns på hemsidan av grafiska progressiva matriser. I dagsläget finns det två olika typer av test och dessa går att göra en gång vardera. Det går alltså inte att söka till Mensa flera gånger om efter att ha fått ett avvisande. Resultatet på testet måste bli “131 eller högre”, och rättningen går inte att överklaga på något sätt. Ett prov kostar 295:- och tar ungefär en timma att genomföra.