Högt resultat på IQ-test – ett lyckat liv?

Hur mycket påverkas vårt liv av vår IQ, vår intelligenskvot? Om du har gjort ett IQ-test och inte blev medlem i Mensa eller inte fick så höga poäng som du önskade, betyder det att du inte kommer att kunna lyckas i livet?

IQ-test
Det är nästan något magiskt med IQ-tester, ett test som visar om du tillhör de mest intelligenta i världen eller “bara” är en vanlig människa. De flesta av oss skulle vilja kunna stoltsera med att vara medlemmar i Mensa, men bara 2 procent av Sveriges befolkning har en IQ på mer än 131. Det kan vara skönt för majoriteten att höra.

Ett lyckat liv
Vad är det som gör att en persons liv blir lyckat? Naturligtvis beror det på vad man lägger in i ordet “lyckat”, men de flesta kan hålla med om att lyckas och att vara lycklig hänger ihop. Och lyckan kan man inte alltid mäta. Vad kan du då göra för att få ett lyckat liv? Ha goda relationer, arbeta med det du tycker om och göra meningsfulla saker på din fritid. Och göra smarta och genomtänkta val, så att du använder din tid väl. Ett tips är att i ditt arbete, särskilt som företagare, använda Rules effektiva tjänst för nyhetsbrev, ditt bästa verktyg för marknadsföring. Den slags intelligens kan alla, oavsett IQ, använda. Sedan är det viktigt att tänka över sitt liv, och att du frågar dig själv vad som är viktigt och arbetar för att uppnå dina mål.