Är IQ-test ett bra mått på intelligens?

De flesta har säkert någon gång gjort ett IQ-test och fått ett resultat som visar deras IQ eller intelligenskvot. Medelvärdet är 100 och en majoritet av befolkningen ligger i spannet 90-110. På nätet är många IQ-test lite för korta och alltför enkla för att mäta IQ på ett meningsfullt sätt. Det är också vanligt att de visar för höga värden i syfte att uppmuntra personer som utför testet.

Vad är egentligen intelligens?

Trots allt är det inte helt lätt att mäta intelligens. När intelligens definieras efter hur duktig en viss person är på att få höga resultat på standardiserade IQ-tester blir IQ-tester givetvis väldigt avgörande. Situationen blir mer komplicerad om man istället tittar på kreativ förmåga och vad som uppfattas som intelligent beteende av personer i omgivningen.

Till exempel har IQ-tester nästan alltid ett fokus på logik och matematik, vilket missgynnar vissa typer av människor och gynnar andra typer människor. Det är därför som mer utförliga IQ-test har många sektioner som försöker täcka in så mycket som möjligt, även verbal (språklig) intelligens och spatial (rumslig) intelligens.

Redan i ung ålder väljer många att bygga lego och leka med leksaker som hjälper dem att utveckla hjärnan. Inte sällan fortsätter intresset i vuxen ålder med dataspel och olika former av hemmafixande. Gillar du att bygga kan du besöka Buildor och hitta billigt byggmaterial och billiga byggvaror. Att kunna tänka i tre dimensioner är faktiskt väldigt nyttigt för IQ-test, inte minst när den visuella förmågan testas.

IQ-test är fortfarande det bästa måttet

IQ och IQ-tester har mer än 100 år på nacken, men även i modern tid så är ämnet hett debatterat. Ofta är motståndet starkt när det handlar om mer omfattande IQ-test av folkgrupper eller hela länders befolkning. Om måttet var rättvisande borde det användas mer för att influera politik, särskilt gällande utbildningsfrågor.

Istället är det företag och kommersiella intressen som verkar ha tagit ledningen. De vill veta om personer som de anställer har god problemlösningsförmåga. Ett IQ-test kan bli ett komplement till CV och andra ansökningshandlingar.

Hur ser framtiden ut?

Just nu läggs mycket krut på att utveckla AI eller Artificiell Intelligens. I jakten på att utveckla en högpresterande AI är det fullt möjligt att mänskligheten kommer till en djupare insikt om sin egen intelligens. Kanske kan en AI rentav hjälpa till att ta fram objektiva tester som på ett mer heltäckande och rättvisande sätt kan mäta och jämföra intelligensen hos människor.

Arbetet fortgår ständigt med att förbättra IQ-tester och hitta nya infallsvinklar. Med fler och mer omfattande tester blir det möjligt att undvika de vanligaste bristerna. Samtidigt är ett stort problem att många människor inte är motiverade att genomföra IQ-tester. Då går det att argumentera att en motiverad person med låg IQ skulle prestera bättre än ett geni som av någon anledning är helt omotiverat.