Högre IQ med fysisk träning

Flera undersökningar har visat att fysisk träning bidrar till ökad förmåga vid inlärning och att fysiskt aktiva människor presterar bättre på kunskapstester än de som är stillasittande. Även risken för sjukdomar som depression och demens minskar genom regelbunden fysisk träning.

Att ha en tillräcklig hög intelligens har blivit allt viktigare för att klara av de krav som dagens moderna samhälle ställer på människor. Alla arbeten kräver grundläggande språkkunskaper och förmågan att kunna både läsa och skriva. Även vardagslivet är svårt att klara av utan tillräckligt med intelligens för att lära sig att läsa hyresavtal och räkna ut hur stor lånekostnaden blir på bolånet eller billånet. Det finns dock smarta jämförelsetjänster på nätet som hjälper till vid beräkningen av räntekostnad och exempelvis zmarta erbjuder en smidig tjänst när du behöver ett privatlån med låg ränta.

Varför är träning viktig för hjärnan?

Vid fysisk aktivitet ökar nybildningen av hjärnans kopplingar samtidigt som befintliga förbindelser mellan nervcellerna stärks. och ju fler starka kopplingar i hjärnan desto bättre minne får vi. Intensiv och regelbunden träning är det allra bästa för att öka hjärnans kapacitet och minska risken för att drabbas av hjärnsjukdomar som till exempel demens. Det beror på att träningen gör att hjärnans blodkärl får en bättre funktion och vissa studier visar att risken att drabbas av demens minskar med hela 90 procent för de personer som tränade. Ytterligare en anledning till att intelligensen ökar med hjälp av träning är att högintensiv träning sätter igång produktionen av tillväxthormoner vilka har stor betydelse för hjärnans utveckling. Särkilt högintensiv konditionsträning har en extra positiv effekt.

Träning har också visat sig ha positiva effekter för att undvika eller behandla milda till måttliga depressioner. Depressioner leder till minskad livskvalitet och till att den drabbade inte kan prestera varken på arbetet eller i skolbänken och kommer att försämra intelligensen hos den deprimerade om ingenting görs. Tack vare träningens effekt kan många deprimerade slippa ta eller minska ner på sin antidepressiva medicinering vilket är en fördel eftersom de flesta mediciner har oönskade biverkningar. Särskilt promenader eller löpning i lugna naturmiljöer har visat sig ha en extra effektiv påverkan på depression.

Hur hinna med träning?

Den som har fullt upp med jobb, skola och familjeliv känner sig ofta stressad vid tanken på att behöva klämma in ett träningspass i det fullspäckade schemat. Att hitta tid för träning behöver inte vara svårt utan går ofta att foga in på smarta sätt i vardagspusslet genom att se till att utnyttja transporttider. Det klassiska tipset att stiga av bussen några stationer tidigare och promenera eller springa sista biten till jobbet eller skolan gör att träningen blir av utan att du behöver lägga flera timmar på att ta dig till ett gym. Om du har barn med aktiviteter kan du istället för att titta på varje träning springa en runda eller leta upp ett utegym i närheten och träna samtidigt som ditt barn ägnar sig åt sin fritidsaktivitet.