IQ-tester i arbetslivet

De allra flesta har genomfört ett IQ-test någon gång i livet. För majoriteten av dessa personer var dock testet sannolikt bara ett roligt sätt att fördriva tiden, eller för att försöka slå sina vänners resultat. Mycket få genomför ett IQ-test för att de faktiskt tror Läs mer …

Vad är IQ?

  Förkortningen IQ står för intelligenskvot och kommer från det tyska ordet ”Intelligenz-Quotient”. IQ är ett mått för människans intelligens och räknas ut genom att en person genomför ett IQ-test. Testerna har utförts i över 100 år men har utformats på lite olika sätt under Läs mer …